ENGELS - MAATSCHAPPIJ EN INSTELLINGEN 2
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 52.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02246
 
Trefwoorden
politiek, sociale structuren, cutuur van Groot-Brittannie, cultuur van de Verenigde Staten

Doelstellingen
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL II (E2)
De studenten inzicht bijbrengen in enkele hedendaagse Britse instellingen en toestanden.

PARTIM: DE VERENIGDE STATEN - DEEL II (Eus)
De studenten vertrouwd maken met enkele belangrijke aspecten van de cultuur, de geschiedenis, de maatschappij en de instellingen van de Verenigde Staten.

Voorkennis


Leerinhoud
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL II (E2)
Eerst worden de politieke instellingen besproken: de monarchie, de politieke partijen, het parlement, de centrale regering en de lokale besturen. Daarna volgen het rechtssysteem, de politie en de 'civil service'. Een hoofdstuk is gewijd aan de Britse economie met verwijzing naar de rol van de vakbonden en de werkgeversorganisatie. In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens aan bod: de verzorgingsstaat, het onderwijs en de pers. Tot slot wordt dieper ingegaan op de rol van het Verenigd Koninkrijk op het wereldforum: relaties met het Gemenebest, Europese Unie en de VS.

PARTIM: DE VERENIGDE STATEN - DEEL II (Eus)
Enkele belangrijke momenten van de Amerikaanse geschiedenis, vanaf het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog in 1865 tot nu. Dit gaat met name over de Goudkoorts, de Prairies, het Wilde Westen van Amerika, de Indianenoorlogen, de 'robber barons', de immigratiegolven naar Amerika, beroemde Belgische immigranten in Amerika, de industrialisatie, de jaren '20 en de drooglegging, de Grote Depressie en de New Deal-politiek van FD Roosevelt, de burgerrechtenbeweging, het trauma-Vietnam, aandacht voor enkele aspecten van president Kennedy tot Bush jr. Voorts aandacht voor een exploratie van hoe Amerikaanse steden als New York en Las Vegas zijn ontstaan (het zgn. chess board pattern), de 'radical innocence' van de Amerikaanse curltuur (met voorbeelden uit literatuur en muziek), aandacht voor 't ontstaan van blues, jazz, country en rock. Een exploratie van de droomfabriek Hollywood, en ruime aandacht voor de buitenlandse politiek van de VS. Elke les pikt ook in op de actualiteit in Amerika op dat moment.

Onderwijsvormen
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL II (E2)
Hoorcollege

PARTIM: VERENIGDE STATEN - DEEL II (Eus)
Ex-cathedra hoorcolleges, groepsdiscussies, films, slides en foto's. Occasioneel ook begeleide zelfstudie (voornamelijk lectuur).

Studiematerialen
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL II (E2)
- Syllabus met 'Reader'.
- Abonnement op The Guardian Weekly (4 maanden)

PARTIM: VERENIGDE STATEN - DEEL II (Eus)
- Notities en occasionele handouts.
- Mauk, David and John Oakland, American Civilization. Routledge: 1997
- Ambrose, Stephen E., Rise to Globalism, American Foreign Policy since 1938. Penguin Books: 8th revised edition.

Studiebegeleiding
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL I (E2)
Spreekuur

PARTIM: VERENIGDE STATEN - DEEL II (Eus)
Studievoortgangsgesprekken zijn altijd mogelijk voor, tijdens of na de les. De docent heeft ook een spreekuur, na afspraak: 09/366 58 42 of 0476/80 92 70

Beoordeling
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL II (E2)
Mondeling examen waarin gepeild wordt naar kennis (namen, feiten) en inzicht (verbanden, evolutie op lange termijn). Iedere student moet bovendien een reader samenstellen over een bepaald aspect van de cursus en zijn kennis van die bijkomende lectuur kunnen aantonen.

PARTIM: VERENIGDE STATEN - DEEL II (Eus)
Mondeling examen (geen schriftelijke voorbereiding) op het einde van het academiejaar.

Studiekosten
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL II (E2)
Syllabus ca. 3 EUR
Abonnement van 4 maanden op The Guardian Weekly ca.

PARTIM: VERENIGDE STATEN - DEEL II (Eus)
American Civilization is al aangekocht in de eerste licentie.
ca. 15 EUR (Rise to Globalism) + ca. 4 EUR (fotokopies)

OP-leden
Titularis
Lieve JOOKEN (E2)
Medewerkers
Björn SOENENS (Eus)

Taal
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL II (E2) + PARTIM: DE VERENIGDE STATEN - DEEL II (Eus)
Engels