FRANS - MAATSCHAPPIJ EN INSTELLINGEN 2
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Frans - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 52.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02250
 
Trefwoorden
denkstructuren, cultuur, politiek, pers, onderwijs

Doelstellingen
Partim Geschiedenis van het Franse denken
Doel van de cursus is de studenten te leren inzien dat aan (de basis van) politieke structuren denkpatronen en denkstructuren voorafgaan die de maatschappij onderstutten of weerleggen. De student moet in staat zijn de bestudeerde teksten op een eenvoudige manier inhoudelijk weer te geven en moet de actualiteit ervan kunnen aantonen.

Partim De Franse Samenleving 2
Het doel van de cursus is de studenten meer inzicht te laten verwerven in de Franse werkelijkheid: politieke, economische, sociale, historische aspecten en problematiek.

Voorkennis


Leerinhoud
Partim Geschiedenis van het Franse denken
De colleges omvatten een grondige bespreking van teksten die een blijvende invloed uitoefenen op de Franse denkwereld en/of mentaliteit. Aandacht wordt voornamelijk geschonken aan de Moderne Tijden en aan de filosofische mentaliteit op het einde van de achttiende eeuw, die aanleiding was tot grondige maatschappelijke veranderingen. Recente artikels worden gekoppeld aan oorspronkelijke wijsgerige teksten.

Partim De Franse Samenleving 2
Sociologische aspecten van de Franse samenleving: de grote mutaties (verzwakken van de arbeidersbevolking, de immigratie); Evolutie van het politieke leven in Frankrijk; Structuur en problemen van het onderwijs; Structuur en evolutie van de pers; Culturele politiek en instellingen.

Onderwijsvormen
Partim Geschiedenis van het Franse denken
Hoorcollege.
Tekstanalyse, tekstbegrip, analyse van argumenten en vertogen. De aanvullende historische feiten die tijdens de colleges worden becommentarieerd, staan in dienst van het inzicht dat de student moet krijgen in denkpatronen en denkstructuren.

Partim De Franse Samenleving 2
Hoorcolleges geïllustreerd met boekfragmenten, krantenartikelen, radio- en televisie-uitzendingen.

Studiematerialen
Partim Geschiedenis van het Franse denken
Syllabus met teksten en informatief materiaal

Partim De Franse Samenleving 2
Teksten

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
Partim Geschiedenis van het Franse denken
Mondeling examen

Partim De Franse Samenleving 2
Mondeling examen. De studenten moeten één boek lezen uit de bibliografie en aan de hand daarvan een korte uiteenzetting houden op het mondeling examen.

Studiekosten
Een € 3 zonder verplichte lectuur

OP-leden
Titularis
Guy ROORYCK (F1)
Medewerkers
Anne ROGGHE (F5)

Taal
Frans