FRANS - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 3
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02251
 
Trefwoorden
vertaalattitude, vertaalproblemen, stijlregisters, hertaling, leesbaarheid

Doelstellingen
Precieze interpretatie van de brontaal, vertaalproblemen herkennen en ze via hertaling oplossen: blijk geven van een goede vertaalattitude. Stijlregisters opentrekken. Een vlot leesbare Nederlandse tekst afleveren.

Voorkennis
Grondige passieve kennis van het Frans, grondige actieve en passieve kennis van het Nederlands.

Leerinhoud
Teksten van allerlei aard (argumentatief, informatief, verhalend …) over uiteenlopende culturele, politieke en socio-economische onderwerpen, een waaier van wat de student te vertalen kan krijgen.

Onderwijsvormen
Werkcollege. De studenten vertalen individueel een tekst en bereiden de vertaalproblemen voor. De vertalingen worden verbeterd. Aan de hand van de fouten, wordt de aandacht toegespitst op diverse problemen: de betekenisoverdracht, mogelijke varianten voor een zelfde zin of uitdrukking, eventuele stilistische verbeteringen.

Studiematerialen
Teksten uit Franstalige boeken en uit de pers.

Studiebegeleiding
De nagelezen teksten worden geëvalueerd.
Spreekuur.

Beoordeling
Schriftelijk examen: vertaling in het Nederlands van een Franse tekst die aanleunt bij de thematiek en de woordenschat van de geziene teksten (ongeveer 30 lijnen van 60 aanslagen).

Studiekosten
€ 1

OP-leden
Titularis
Roger VANDENBRANDE (Fa)

Taal
Frans en Nederlands