FRANS - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 4
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02252
 
Trefwoorden
interpretatieve vertaalmodel, vertaalattitude

Doelstellingen
Vertaalproblemen kunnen herkennen en ze via tekstbegrip en hertaling kunnen oplossen. In staat zijn begrijpelijke vertalingen in de vreemde taal te leveren.

Voorkennis


Leerinhoud
De cursus uit de eerste licentie wordt verder uitgediept volgens het "interpretatieve model" van Lederer en Seleskovitch. De moeilijkheden die de student moet oplossen, houden verband met het precieze vertalen van inhoudelijk niet altijd eenvoudige Nederlandstalige teksten. De teksten zijn van argumentatieve, soms essayistische aard, over uiteenlopende culturele, politieke en socio-economische onderwerpen.

Onderwijsvormen
Werkcolleges

Studiematerialen
Teksten uit de Nederlandstalige pers. Aanbevolen lectuur : Lederer, M. (1994) La traduction aujourd'hui. Parijs: Hachette

Studiebegeleiding
Individuele evaluatie: drie of vier keer zonder weerslag op het eindcijfer. Spreekuur

Beoordeling
Schriftelijk examen

Studiekosten
€ 1

OP-leden
Titularis
Guy ROORYCK (F1)

Taal
Nederlands en Frans