FRANS - MONDELINGE VAARDIGHEID
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02253
 
Trefwoorden
mondelinge vaardigheden

Doelstellingen
De Franse taal als mondeling communicatiemiddel leren hanteren.
Een mondelinge boodschap klaar en duidelijk leren weergeven.
Voor een publiek leren spreken. Hierbij speelt niet alleen de vlotheid van de taal een rol, maar ook een aantal andere factoren zoals houding, ademhaling, stembeheersing, uitspraak, gelaatsuitdrukking, evenals talrijke aspecten die de boodschap ondersteunen.

Voorkennis
grondige actieve kennis van de Franse taal

Leerinhoud
Aangepaste individuele oefeningen om ademhaling, stem, houding, uitdrukking, uitspraak te leren beheersen.
Oefeningen in kleine groepjes om de vlotheid te verhogen en eventuele stress te overwinnen. Naarmate het formele aspect beter wordt beheerst, gaat er in de loop van de colleges meer en meer aandacht naar het inhoudelijk aspect van de boodschap.
Leren spreken voor een publiek.

Onderwijsvormen
Individuele oefeningen en groepsoefeningen. Van de student wordt verwacht dat hij of zij actief meewerkt. De oefeningen zijn systematisch opgebouwd, met permanente evaluatie. Daarom is de aanwezigheid tijdens de colleges verplicht.

Studiematerialen


Studiebegeleiding
Indien nodig kan de student individuele oefeningen meekrijgen naar huis als hij of zij bepaalde mondelinge taalaspecten niet goed beheerst.
Spreekuur.

Beoordeling
Permanente evaluatie

Studiekosten


OP-leden
Titularis
Vincianne DE SMET (Fb)

Taal
Frans