NEDERLANDS: SOLLICITEREN/POPULARISEREND SCHRIJVEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00125
 
Trefwoorden
sollicitatiebrief, popularisering van wetenschap

Doelstellingen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
De student verwerft inzicht in de verschillende vaardigheden en processen die een rol spelen bij het solliciteren. De student leert de specifieke gebruiksomstandigheden van sollicitatiebrieven analyseren en inoefenen, en maakt kennis met methoden die in bedrijven worden gehanteerd om kandidaten te selecteren.

PARTIM: POPULARISEREND SCHRIJVEN (Nb)
Verwerven van inzicht en vaardigheid in het (her)schrijven van populariserende teksten vanuit bijvoorbeeld administratieve en exacte wetenschappen en voor diverse doelgroepen zoals lezers van een krant of bedrijfspublicaties. Wetenschappelijke gegevens begrijpelijk overbrengen voor een breed tot heel breed publiek.

Voorkennis
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
De cursus vereist een gevorderd niveau van schrijfvaardigheid

PARTIM 2a : POPULARISEREND SCHRIJVEN (Nb)
De cursus vereist een gevorderd niveau van schrijfvaardigheid

Leerinhoud
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Twee onderdelen van het solliciteren krijgen aandacht: de voorbereiding van het solliciteren (zoeken naar vacatures, analyseren van advertenties) en het solliciteren zelf (sollicitatiebrief en c.v., sollicitatieformulier, sollicitatiegesprek, sollicitatietests)

PARTIM: POPULARISEREND SCHRIJVEN (Nb)
Inventarisering van wetenschappelijke brontekst en selectie van bruikbare en relevante gegevens met het oog op uiteenlopende doelgroepen en doelstellingen. Interpretatie van informatie in brontekst.
Opbouw van een populariserende tekst.
Stilistische vereisten voor populariserende teksten.

Onderwijsvormen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Werkcollege & sollicitatieseminarie. Het gedeelte over de sollicitatiebrief heeft de vorm van werkcolleges. De andere aspecten worden geconcentreerd aangeboden, in de vorm van een seminarie buitenshuis. Van de studenten wordt verwacht dat zij gedeelten van de syllabus en analyse-oefeningen thuis voorbereiden.

PARTIM: POPULARISEREND SCHRIJVEN (Nb)
Werkcolleges

Studiematerialen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Syllabus: A. Maes, Solliciteren (ongeveer 40 pagina's)

PARTIM: POPULARISEREND SCHRIJVEN (Nb)
Syllabus: L. Haeck, Populariserend schrijven (ongeveer 90 pagina's)

Studiebegeleiding
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Feedback in groep en individueel tijdens de werkcolleges.

PARTIM: POPULARISEREND SCHRIJVEN (Nb)
Feedback in groep en individueel.

Beoordeling
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Werkstuk: sollicitatiedossier.

PARTIM: POPULARISEREND SCHRIJVEN (Nb)
Permanente evaluatie: twee deelopdrachten en één eindopdracht

Studiekosten
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Syllabus 40 pp. 1,2 EUR
Deelname sollicitatieconferentie is niet verplicht (inschrijving kost ongeveer 55 euro).

PARTIM: POPULARISEREND SCHRIJVEN (Nb)
Syllabus 90 pp. 2,7 EUR

OP-leden
Titularis
Alfons MAES (N4)
Medewerkers
Lut Haeck (Nb)

Taal
Nederlands