NEDERLANDS: SOLLICITEREN/PRESENTATIETECHNIEKEN, GESPREKSTOLKEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00126
 
Trefwoorden
sollicitatiebrief

Doelstellingen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
De student verwerft inzicht in de verschillende vaardigheden en processen die een rol spelen bij het solliciteren. De student leert de specifieke gebruiksomstandigheden van sollicitatiebrieven analyseren en inoefenen, en maakt kennis met methoden die in bedrijven worden gehanteerd om kandidaten te selecteren.

PARTIM: PRESENTATIETECHNIEK GESPREKSTOLKEN (Nd)
De student leert zijn spreekgedrag optimaliseren bij mondelinge presentaties

Voorkennis
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
De cursus vereist een gevorderd niveau van schrijfvaardigheid

PARTIM: PRESENTATIETECHNIEK GESPREKSTOLKEN (Nd)
Inzicht in verschillen tussen geschreven en gesproken Nederlands en in eigen uitspraak en prosodie.(zie tweede kandidatuur)

Leerinhoud
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Twee onderdelen van het solliciteren krijgen aandacht: de voorbereiding van het solliciteren (zoeken naar vacatures, analyseren van advertenties) en het solliciteren zelf (sollicitatiebrief en c.v., sollicitatieformulier, sollicitatiegesprek, sollicitatietests)

PARTIM: PRESENTATIETECHNIEK GESPREKSTOLKEN (Nd)
Mondelinge presentaties in het Nederlands: analyse en oefeningen.Theoretische inleiding met aandacht voor de samenhang tussen verbale en non-verbale aspecten bij mondelinge presentaties. Het accent ligt op de non-verbale aspecten van de overdracht: adem, stem en resonantie, articulatie en uitspraak, prosodie en lichaamstaal. Oefeningen van de deelvaardigheden, waarbij de studenten zichzelf en elkaar kritisch leren beoordelen

Onderwijsvormen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Werkcollege & sollicitatieseminarie. Het gedeelte over de sollicitatiebrief heeft de vorm van werkcolleges. De andere aspecten worden geconcentreerd aangeboden, in de vorm van een seminarie buitenshuis. Van de studenten wordt verwacht dat zij gedeelten van de syllabus en analyse-oefeningen thuis voorbereiden.

PARTIM: PRESENTATIETECHNIEK GESPREKSTOLKEN (Nd)
Werkcollege: video- en audio-opnames van presentaties maken en evalueren.

Studiematerialen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Syllabus: A. Maes, Solliciteren (ongeveer 40 pagina's)

PARTIM: PRESENTATIETECHNIEK GESPREKSTOLKEN (Nd)
Syllabus
Audio- en video-opnames

Studiebegeleiding
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Feedback in groep en individueel tijdens de werkcolleges.

PARTIM: PRESENTATIETECHNIEK GESPREKSTOLKEN (Nd)
Individuele feedback tijdens de werkcolleges. Extra oefeningen articulatie en uitspraak in talenpracticum.

Beoordeling
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Werkstuk: sollicitatiedossier.

PARTIM: PRESENTATIETECHNIEK GESPREKSTOLKEN (Nd)
Permanente evaluatie: opnames van de deeloefeningen tijdens de werkcolleges en twee eindoefeningen

Studiekosten
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Syllabus 40 pp. 1,2 EUR
Deelname sollicitatieconferentie is niet verplicht (inschrijving kost ongeveer 55 euro).

PARTIM: PRESENTATIETECHNIEK GESPREKSTOLKEN (Nd)
Syllabus 40pp 1,2 EUR

OP-leden
Titularis
Alfons MAES N4)
Medewerkers
Myriam ROS (Nd)

Taal
Nederlands