NEDERLANDS: SOLLICITEREN/ RADIOJOURNALISTIEK
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00127
 
Trefwoorden
solliciteren, radiojournalistiek

Doelstellingen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
De student verwerft inzicht in de verschillende vaardigheden en processen die een rol spelen bij het solliciteren. De student leert de specifieke gebruiksomstandigheden van sollicitatiebrieven analyseren en inoefenen, en maakt kennis met methoden die in bedrijven worden gehanteerd om kandidaten te selecteren.

PARTIM: RADIOJOURNALISTIEK (Nd)
De student verwerft inzicht in de basisprincipes van opbouw en stijl van radionieuwsberichten en actualiteitenmagazines en leert zelf berichten schrijven, nieuws duiden en presenteren.

Voorkennis
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
De cursus vereist een gevorderd niveau van schrijfvaardigheid

PARTIM: RADIOJOURNALISTIEK (Nd)
Inzicht in verschillen tussen geschreven en gesproken Nederlands. Inzicht in eigen uitspraak en prosodie (zie tweede kandidatuur)

Leerinhoud
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Twee onderdelen van het solliciteren krijgen aandacht: de voorbereiding van het solliciteren (zoeken naar vacatures, analyseren van advertenties) en het solliciteren zelf (sollicitatiebrief en c.v., sollicitatieformulier, sollicitatiegesprek, sollicitatietests)

PARTIM: RADIOJOURNALISTIEK (Nd)
Redactie en presentatie van een radionieuwsbericht en een actualiteitenmagazine.
Theoretische inleiding met aandacht voor de structuur en het taalgebruik van radionieuws, adviezen voor de presentatie ervan.
Redactie- en presentatieoefeningen.
Bezoek aan een radiostudio.

Onderwijsvormen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Werkcollege & sollicitatieseminarie. Het gedeelte over de sollicitatiebrief heeft de vorm van werkcolleges. De andere aspecten worden geconcentreerd aangeboden, in de vorm van een seminarie buitenshuis. Van de studenten wordt verwacht dat zij gedeelten van de syllabus en analyse-oefeningen thuis voorbereiden.

PARTIM: RADIOJOURNALISTIEK (Nd)
Werkcollege: redactie- en presentatieoefeningen

Studiematerialen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Syllabus: A. Maes, Solliciteren (ongeveer 40 pagina's)

PARTIM: RADIOJOURNALISTIEK (Nd)
Syllabus
Audio-opnames

Studiebegeleiding
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Feedback in groep en individueel tijdens de werkcolleges.

PARTIM: RADIOJOURNALISTIEK (Nd)
Individuele feedback tijdens de werkcolleges. Extra oefeningen articulatie en uitspraak in talenpracticum

Beoordeling
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Werkstuk: sollicitatiedossier.

PARTIM: RADIOJOURNALISTIEK (Nd)
Permanente evaluatie van korte redactieopdrachten en langere eindopdracht

Studiekosten
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Syllabus 40 pp. 1,2 EUR
Deelname sollicitatieconferentie is niet verplicht (inschrijving kost ongeveer 55 euro).

PARTIM: RADIOJOURNALISTIEK (Nd)
Syllabus 50pp 1,5 EUR
Audio-cassettes 3 EUR

OP-leden
Titularis
Alfons MAES (N4)
Medewerkers
Myriam ROS (Nd)

Taal
Nederlands