NEDERLANDS: SOLLICITEREN/WEBSCHRIJVEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00128
 
Trefwoorden
solliciteren, webschrijven

Doelstellingen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
De student verwerft inzicht in de verschillende vaardigheden en processen die een rol spelen bij het solliciteren. De student leert de specifieke gebruiksomstandigheden van sollicitatiebrieven analyseren en inoefenen, en maakt kennis met methoden die in bedrijven worden gehanteerd om kandidaten te selecteren.

PARTIM: WEBSCHRIJVEN (N4, NN)
De cursus is bedoeld om studenten de specifieke communicatieve aspecten bij te brengen van schrijven van teksten die aangepast zijn aan het digitale medium, in het bijzonder van internet. Dat houdt in dat studenten de eigen kenmerken (inhoud, stijl, opbouw, vormgeving) leren kennen van digitale teksten en dat ze leren hoe ze papieren teksten moeten bewerken om ze geschikt te maken voor het web.

Voorkennis
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
De cursus vereist een gevorderd niveau van schrijfvaardigheid

PARTIM: WEBSCHRIJVEN (N4, NN)
De cursus vereist enige basiskennis van computers en eerste computervaardigheden (tekstverwerking)

Leerinhoud
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Twee onderdelen van het solliciteren krijgen aandacht: de voorbereiding van het solliciteren (zoeken naar vacatures, analyseren van advertenties) en het solliciteren zelf (sollicitatiebrief en c.v., sollicitatieformulier, sollicitatiegesprek, sollicitatietests)

PARTIM: WEBSCHRIJVEN (N4, NN)
De cursus bestaat uit een analytisch gedeelte en een ontwerpgedeelte. In het analytische deel leren studenten via analyse-oefeningen hoe ze tekst moeten aanpassen aan het beeldscherm en het web. In het ontwerpdeel leren ze hoe bestaande papieren teksten moeten worden herwerkt tot digitaal geschikte teksten. Afhankelijk van de technische mogelijkheden en de groepsgrootte zullen enige technische aspecten worden besproken van webschrijven (via een korte introductie in HTM).

Onderwijsvormen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Werkcollege & sollicitatieseminarie. Het gedeelte over de sollicitatiebrief heeft de vorm van werkcolleges. De andere aspecten worden geconcentreerd aangeboden, in de vorm van een seminarie buitenshuis. Van de studenten wordt verwacht dat zij gedeelten van de syllabus en analyse-oefeningen thuis voorbereiden.

PARTIM: WEBSCHRIJVEN (N4, NN)
Werkcolleges in computerpracticum.

Studiematerialen
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Syllabus: A. Maes, Solliciteren (ongeveer 40 pagina's)

PARTIM : WEBSCHRIJVEN (N4, NN)
Handboek: W. Hendrikx: Schrijven voor het beeldscherm, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2000.

Studiebegeleiding
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Feedback in groep en individueel tijdens de werkcolleges.

PARTIM: WEBSCHRIJVEN (N4, NN)
Feedback in groep en individueel tijdens de werkcolleges

Beoordeling
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Werkstuk: sollicitatiedossier.

PARTIM: WEBSCHRIJVEN (N4, NN)
Twee deelopdrachten: analyse-opdracht en ontwerpopdracht.

Studiekosten
PARTIM: SOLLICITEREN (N4)
Syllabus 40 pp. 1,2 EUR
Deelname sollicitatieconferentie is niet verplicht (inschrijving kost ongeveer 55 euro).

PARTIM: WEBSCHRIJVEN (N4, NN)
Handboek 12 EUR

OP-leden
Titularis
Alfons MAES (N4)
Medewerkers
NN

Taal
Nederlands