DUITS - ECONOMISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00132
 
Trefwoorden
economisch Duits

Doelstellingen
- Bijbrengen van kennis van de economische vaktaal en vakwoordenschat van het Duits en het Nederlands, inzonderheid in verband met buitenlandse handel.
- Leren informatie en woordenschat opzoeken (contrastief Duits-Nederlands)
- Leren opstellen van courante Duitse handelsbrieven

Voorkennis
Algemene kennis vanhet Duits op het niveau van de tweede licentie
Principes van terminologisch onderzoek

Leerinhoud
De cursus bestaat uit twee delen:
- vertaling van Duitse teksten over uiteenlopende economische onderwerpen
- introductie in de Duitse handelscorrespondentie: behandeld worden de courante brieftypes en de daarbijhorende relevante woordenschat

Onderwijsvormen
Werkcollege. De studenten bereiden de vertaling thuis voor. De gemaakte vertalingen worden tijdens de les uitvoering besproken.

Studiematerialen
Te vertalen teksten
W. Schmitz - D Scheiner, Ihr Schreiben vom... Verlag für Deutsch

Studiebegeleiding
spreekuur

Beoordeling
Schriftelijk examen, dat uit 3 delen bestaat:
Vertaling Duits-Nederlands
Woordenschat handelscorrespondentie
Schrijven van een Duitse handelsbrief

Studiekosten
ca. 11 Euro

OP-leden
Titularis
Marc VAN DE VELDE (D1)

Taal
Duits en Nederlands