DUITS - JURIDISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00133
 
Trefwoorden
juridische teksten

Doelstellingen
Deze cursus geeft een algemeen overzicht van de juridische organisatie en structuren in Duitsland en België. Door vergelijking van juridische documenten in het Duits en het Nederlands wordt bij de vertaling naar een zo groot mogelijke equivalentie van de juridische terminologie gestreefd.

Voorkennis


Leerinhoud
Er worden hoofdzakelijk drie specifieke deelgebieden behandeld:
· Terminologie en representatieve teksten in verband met strafrecht
· Terminologie en representatieve notariële documenten
· Terminologie en representatieve teksten in verband met vennootschapsrecht

Onderwijsvormen
Werkcollege
De studenten moeten de vertalingen voorbereiden en een glossarium opstellen met een overzicht van de specifieke woordenschat van dat vakgebied.

Studiematerialen
syllabus

Studiebegeleiding
De voorbereide vertalingen worden individueel gecorrigeerd.

Beoordeling
schriftelijk examen

Studiekosten
2,5 euro (richtprijs)

OP-leden
Titularis
Catherine MISSIAEN (Db)

Taal
Duits en Nederlands