DUITS - MEDISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00134
 
Trefwoorden
medische teksten

Doelstellingen
Het doel is tweevoudig: enerzijds vertrouwd worden met gespecialiseerde medische woordenboeken en met de medische Duitse literatuur, anderzijds medische teksten van uiteenlopende aard adequaat in het Duits vertalen met aandacht voor de stilistische verschillen.

Voorkennis


Leerinhoud
Na een inleiding en bespreking van de medische woordenboeken en glossaria wordt voor de vertaling Nederlands-Duits in het begin uitgegaan van populair-medische krantenteksten. Daarna wordt geleidelijk overgegaan naar meer wetenschappelijke en gespecialiseerde tekstsoorten zoals bijsluiters. Indien mogelijk wordt uitgegaan van de medische actualiteit (aids-onderzoek, kankerpreventie, voorbehoedsmiddelen).

Onderwijsvormen
Werkcollege.
De studenten bereiden de te vertalen teksten thuis voor. Daarna worden de vertaalvoorstellen in de les besproken. Gezien de specificiteit van de teksten en de aard en tekorten van de bestaande medische woordenboeken wordt van de studenten verwacht dat ze Duitse medisch-wetenschappelijke literatuur over de behandelde onderwerpen verzamelen en raadplegen. Er zijn twee oefencolleges in het computerlokaal om met de bestaande medische woordenboeken op cd-rom te leren werken.

Studiematerialen
Teksten uit kranten en uit gespecialiseerde tijdschriften, bijsluiters.

Studiebegeleiding
Per student worden enkele voorbereidingen verbeterd.

Beoordeling
Eén toets aan het einde van de cursus (telt niet mee voor het eindcijfer).
Schriftelijk examen: vertaling van een Nederlandse tekst van 25 à 30 regels. Het thema wordt vooraf gezamelijk gekozen en vastgelegd zodat de studenten er zich speciaal voor kunnen documenteren. Nadien bestaat de mogelijkheid tot inzage en bespreking.

Studiekosten
0,5 euro

OP-leden
Titularis
Dr. Bernard Vandenheede (D3)

Taal
Duits en Nederlands