DUITS - TECHNISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00135
 
Trefwoorden
vertaling, Duits, technische teksten

Doelstellingen
Deze cursus heeft tot doel de studenten voor te bereiden op de vertaling van gespecialiseerde Duitse technische teksten met een relatief hoge moeilijkheidsgraad. Er wordt een taalkundig en stilistisch adequate Nederlandse vertaling van een Duitse tekst verwacht, die ook gebruik maakt van de passende vakterminologie. Bij het vertalen van de teksten die als uitgangsmateriaal dienen, wordt verondersteld dat de studenten gebruik maken van parallelle teksten in de doeltaal.

Voorkennis
Geslaagd zijn in de 1ste licentie Duits.

Leerinhoud
Centraal staat de vertaling van teksten op het gebied van de computerterminologie. Daarbij worden achtereenvolgens de volgende thema's behandeld: de pc, de randapparatuur (printer, beeldscherm), de programmatuur (tekstverwerking), multimediatoepassingen. Bij de vertaling wordt ruime aandacht besteed aan de juiste vakterminologie en aan de bestaande gespecialiseerde vakwoordenboeken. Uiteraard gebeurt opzoekingswerk ook via het internet.

Onderwijsvormen
Werkcollege

Studiematerialen
teksten uit gespecialiseerde tijdschriften, brochures en handleidingen.

Studiebegeleiding
De studenten bereiden thuis de vertaling voor. Verbetering en feedback tijdens de colleges.
Er wordt één test gegeven.

Beoordeling
Schriftelijk examen: vertaling van een Duitse tekst. Mogelijkheid tot inzage en bespreking.

Studiekosten
1,50 EUR voor kopieën

OP-leden
Titularis
Els Snick (Dc)

Taal
Duits en Nederlands