RUSSISCH - ECONOMISCHE TEKSTEN 1
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00136
 
Trefwoorden
vertaling, Russisch

Doelstellingen
De studenten verwerven een algemeen inzicht in de economische berichtgeving en de nodige kennis en vaardigheden om zelf aan dergelijke berichtgeving te doen.

Voorkennis


Leerinhoud
Thema's: macro-economische begrippende economie van Rusland en het Gos¸ België en Nederlandeconomisch beleid¸ begroting¸ belastingen¸ subsidiering.
Stijl: journalistiek.

Onderwijsvormen
Per thema krijgen de studenten verschillende Russische en Nederlandse teksten aangereikt¸ een terminologielijst en een lijst met de belangrijkste instellingen en hun afkortingen. Ze analyseren thuis dat materiaal wat betreft begrip¸ terminologie en stijl. Tijdens het college worden eventuele problemen besproken. Tegen het volgende college bereiden de studenten een schriftelijke opdracht voor. Die bestaat in vertaling RN¸ synthese van een Russisch artikel¸ herschrijven van een Russisch artikel voor een Belgisch/Nederlands publiek of het schrijven van een Nederlands artikel op basis van aangereikte gegevens. De studenten bezorgen hun opdrachten op voorhand aan de docent. Tijdens het college worden problemen besproken en op basis van het commentaar perfectioneert elke student zijn eigen tekst.

Studiematerialen
Syllabus met Russische en Nederlandse artikelen (Izvestija¸ Financieel-Economische Tijd e.a)¸ terminologielijsten, economische instellingen en analyseoefeningen rond moeilijke constructies en stijl.

Studiebegeleiding
spreekuur

Beoordeling
Schriftelijk examen zonder woordenboek.

Studiekosten
1 EUR.

OP-leden
Titularis
Johanna HAUTEKIET (Ra)

Taal
Russisch en Nederlands.