RUSSISCH - ECONOMISCHE TEKSTEN 2
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00137
 
Trefwoorden
vertaling, Russisch

Doelstellingen
Kennismaking met en toepassing van de belangrijkste administratieve, juridische en economische terminologie¸ met als praktisch doel het opstellen van brieven en documenten in het Russisch.

Voorkennis


Leerinhoud
Verschillende teksttypes van het moderne bedrijfsleven komen aan bod: algemene documenten¸ contracten¸ facturen¸ betalingen¸ vervoer¸ klachten, dagvaardingen, statuten enz.

Onderwijsvormen
Werkcollege.
De studenten bereiden thuis woordenschat en terminologie voor. Tijdens de colleges worden documenten en teksten rond een thema geanalyseerd en vertaald.

Studiematerialen
Syllabus op basis van Russische en Nederlandse leerboeken en handleidingen m.b.t. het bedrijfsleven, het recht en de administratie.

Studiebegeleiding
spreekuur

Beoordeling
Tegen het einde van de cursus schrijven de studenten een brief in het Russisch en vertalen een document.

Studiekosten
3 EUR.

OP-leden
Titularis
Elena IVOBOTENKO (Rc)

Taal
Russisch en Nederlands.