RUSSISCH - ESSAYISTISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis onbekend
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00138
 
Trefwoorden
vertaling, Russisch, essayistische teksten

Doelstellingen
Beter leren omgaan met een complexe tekstsoort¸ waar taalkundige¸ stilistische en inhoudelijke problemen zeer sterk verweven zijn. Verwerven van methodes voor probleemoplossing en inzicht in de sterk verschillende stijl en visies van Russische auteurs enerzijds en Vlaamse/Nederlandse anderzijds.

Voorkennis


Leerinhoud
Vertaling Russisch-Nederlands van essay's over kunst, filosofie, taal en literatuur.

Onderwijsvormen
Teksten worden tijdens het college geanalyseerd en besproken. Daarna worden vertalingen thuis voorbereid en aan de docent en medestudenten bezorgd. Tijdens het college worden problemen besproken en varianten vergeleken. Een opdracht wordt na bespreking afgewerkt en geldt voor het examen. Daarnaast wordt gewerkt aan analyse (structuur, stijl, partikels…), worden gepubliceerde vertalingen vergeleken, …

Studiematerialen
Syllabus met analyseoefeningen en Nederlandse en Russische teksten.

Studiebegeleiding
spreekuur

Beoordeling
Schriftelijke opdracht tijdens het academiejaar.

Studiekosten
1,5 EUR.

OP-leden
Titularis
Johanna HAUTEKIET (Ra)

Taal
Russisch en Nederlands.