SPAANS - JURIDISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 13.0
Toepassingen [B] 13.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00139
 
Trefwoorden
Spaans, juridische teksten

Doelstellingen
De studenten een aantal basisvaardigheden aanleren bij het vertalen van een bepaald soort juridische documenten. Tot die vaardigheden behoren:
a) het kritisch leren omgaan met juridische terminologie en zijn equivalenten in een ander juridisch systeem;
b) het opzoeken van parallelteksten en het belang ervan;
c) het aanwenden van het correcte 'ambtelijke' register;
d) het opstellen van een glossarium (MultiTerm) met de nodige aandacht voor collocaties en contexten.

Voorkennis
Er is geen juridische voorkennis vereist. Wel een grondige beheersing van het Spaans en het Nederlands.

Leerinhoud
Eerst wordt een algemeen overzicht gegeven van de verschillende takken van het nationaal recht , van de soorten juridische documenten op de vertaalmarkt en van de voorhanden zijnde naslagwerken (woordenboeken, modelverzamelingen, internetbronnen) bij de juridische vertaling Spaans-Nederlands.
Daarna worden de twee tekstsoorten die in de cursus aan bod, met name koop en verkoopakten en oprichtingsakten (+statuten) van vennootschappen, vrij grondig toegelicht In een derde fase komt de vertaling van de tekst. De studenten bereiden de vertaling thuis voor en die wordt klassikaal verbeterd.

Onderwijsvormen
Hoorcollege, aangevuld met oefencolleges in computerpracticum. De studenten leren werken met Multiterm. Ze leggen zelf een glossarium aan volgens concrete instructies

Studiematerialen
P. Vanden Bulcke, Juridische vertaling Spaans - Nederlands: cursus door de docent opgesteld met bibliografie, authentieke Spaanse juridische documenten, parallelteksten in het Nederlands, theoretische overzichten en schematische voorstellingen. De cursus is te verkrijgen in de cursusdienst.
Een cd-rom met demoversie van MultiTerm98 (voorziening voor 100 begrippen).

Studiebegeleiding
De docent staat ter beschikking van de student tijdens de lessen en tijdens het wekelijkse spreekuur

Beoordeling
Schriftelijk examen, bij voorkeur in het computerpracticum, waarbij de student met behulp van verklarende en vertalende woordenboeken, een vertaling S-N maakt van een ongezien fragment uit de bestudeerde teksttypes.
Dit examen bepaalt het eindcijfer

Studiekosten
4,50 EUR (richtprijs)

OP-leden
Titularis
Patricia VANDEN BULCKE (S2)

Taal
Spaans en Nederlands