SPAANS - TECHNISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 6.0
Toepassingen [B] 20.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00141
 
Trefwoorden
technische vertaling, woordenboek, glossarium, Internet

Doelstellingen
Het doel van deze cursus is de studenten wat inzicht te geven in de wereld van de technische vertaling. Ze maken daarbij kennis met een aantal theoretische aspecten (zie leerinhoud).
De studenten zijn ook in staat om op een grondige manier een vertaling voor te bereiden. Zij gaan op zoek naar informatie over het te vertalen onderwerp (o.a. parallelle teksten) en leggen een glossarium aan. In hun vertaling maken ze gebruik van vakterminologie.

Voorkennis
Een grondige kennis van Spaans en Nederlands.

Leerinhoud
In de eerste fase wordt telkens gewerkt rond een bepaald theoretisch aspect van 'technische vertaling'. Zo wordt er o.a. een antwoord gezocht op een aantal vragen. Wat is een technische tekst? Hoe kan je technische teksten classificeren? Hoe ziet een handleiding er precies uit? Waar staan in de bibliotheek de technische woordenboeken?, enz.
Er wordt ook ingegaan op een aantal minder bekende aspecten van Internet (mailing lists, nieuwsgroepen). Ook wordt er gewezen op de mogelijkheid van glossaria die nuttig kunnen zijn voor het vertalen van een technische tekst.
In de tweede fase worden een aantal vertalingen becommentarieerd. Alle (Spaanstalige) teksten behandelen grotendeels multimediatechnologieën.

Onderwijsvormen
Werkcollege.

Studiematerialen
Losse kopieën in de loop van de cursus.

Studiebegeleiding
Studenten die moeilijkheden ondervinden met de leerstof kunnen altijd extra vertalingen maken. Ze kunnen ook naar het spreekuur komen om allerlei problemen te bespreken met de lesgever.

Beoordeling
Er worden in totaal een zestal teksten vertaald. Alle studenten vertalen telkens de tekst en een aantal studenten geven hun vertaling af. Die vertalingen worden dan verbeterd en becommentarieerd. Van elke student wordt twee keer een vertaling verbeterd.
Daarnaast wordt er tweemaal een test afgenomen (de eerste keer na 6 à 7 weken, de tweede keer op het einde van de cursus). Elke test is een (korte) vertaling van een technische tekst. De vertaling wordt gemaakt in de les zelf. Het examen is een schriftelijk examen en bestaat uit een vertaling (met verklarend woordenboek). Het examen bepaalt het eindresultaat.

Studiekosten
ongeveer 4,50 EUR.

OP-leden
Titularis
Lucas PAUWELS (Sd)
Medewerkers
-

Taal
Spaans en Nederlands