SPAANS - WETENSCHAPPELIJKE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 6.0
Toepassingen [B] 20.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00142
 
Trefwoorden
wetenschappelijke teksten, vertaling

Doelstellingen
Deze inleiding tot het vertalen van wetenschappelijke teksten heeft een drievoudig doel:
(i) de studenten kennis bijbrengen over een concrete wetenschappelijke subdiscipline (met enig voorbehoud wordt dit gedurende het academiejaar 2002-2003 een subdiscipline uit de humane wetenschappen zoals bvb. anthropologie);
(ii) inzake vaardigheden wordt vooral aandacht besteed aan zoekmethodes i.v.m. terminologie en aan de beheersing van een gedepersonaliseerde, neutrale en vlot leesbare wetenschappelijke stijl;
(iii) als algemene attitude wordt zin voor perfectie nagestreefd.

Voorkennis
De student beschikt over een zeer grondige kennis van het Spaans en het Nederlands. Hij/zij is bovendien getraind in het analytisch lezen van teksten.

Leerinhoud
We beginnen met een analyse van Nederlandstalige wetenschappelijke artikels waarbij de studenten vertrouwd raken met de gehanteerde terminologie en stijl. Hierna gaan we over tot het vertalen van Spaanstalige artikels.

Onderwijsvormen
Enkele hoorcolleges, indien mogelijk aangevuld met een gastcollege door een vakexpert. Werkcollege.waarbij gestreefd wordt naar een maximale rol van 'peer-assessment', m.a.w. feedback door medestudenten.

Studiematerialen
Fotokopieën van Spaanstalige en Nederlandstalige artikels.

Studiebegeleiding
Na afspraak.

Beoordeling
Eindwerk dat bestaat uit een becommentarieerde vertaling waarbij bronnen in detail vermeld worden en de vertaaltransformaties verantwoord worden. Mondelinge uiteenzetting over dit eindwerk.

Studiekosten
In functie van het aantal fotokopieën.

OP-leden
Titularis
Patrick GOETHALS (S3)

Taal
Nederlands en Spaans