ENGELS - ALGEMEEN-ECONOMISCHE TEKSTEN 2
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00143
 
Trefwoorden
vertaling, economische teksten, Engels

Doelstellingen
Vertrouwd maken met algemeen economische teksten en hun vertaling. De cursus dient ook als een breed kader om basisterminologie en basisinhouden te verwerven.

Voorkennis


Leerinhoud
Vertaling van teksten over actuele economische thema's

Onderwijsvormen
Per thema krijgen de studenten Engelse teksten die ze thuis analyseren wat betreft begrip, terminologie en stijl. Op basis hiervan leggen ze hun eigen woordenlijsten aan, die ze dan in de volgende colleges kunnen gebruiken voor de vertaling van Nederlandse teksten in het Engels. De studenten maken hun vertalingen thuis zowel als tijdens de colleges. De vertalingen worden in de colleges besproken en de studenten geven kritisch commentaar.
Er worden minstens drie vertalingen individueel geëvalueerd.

Studiematerialen
Teksten uit de pers, vaktijdschriften en bedrijfspublicaties..

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
Schriftelijk examen. Vertalen van een tekst. De studenten mogen algemeen verklarende woordenboeken gebruiken.

Studiekosten
Richtprijs 2.25 euro

OP-leden
Titularis
Marie-Rose De Munck (Ec)

Taal
Engels en Nederlands