ENGELS - JURIDISCH-ECONOMISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00144
 
Trefwoorden
vertaling, juridisch Engels, juridisch Nederlands

Doelstellingen
De studenten vertrouwd maken met het juridisch-economische Engels en relevante (elektronische) bronnen. De klemtoon ligt op vennootschapsrecht en internationaal recht. We besteden vooral aandacht aan de juridische terminologie en aan de typische stijlkenmerken van de juridische taal (formeel/informeel, zinsbouw, woordenschat e.d.).

Voorkennis


Leerinhoud
- Studie en vertaling van Engelstalige en Nederlandstalige contracten en andere juridische documenten (verkoopvoorwaarden, verzekeringscontracten, licentieovereenkomsten, akten…).
- Studie van bestaande vertalingen (verdragsteksten, Europese Richtlijnen, grondwet).

Onderwijsvormen
Werkcolleges. Eerst analyseren we authentieke Engelse en Nederlandse documenten op woordgebruik en stijl; daarbij wordt de woordenschat systematisch uitgebreid, en dit in beide talen. Nadien vertalen we (delen van) contracten of andere juridische documenten in de beide richtingen. De studenten krijgen aan het begin van de cursus ook een vertaal- of woordenschatopdracht die ze binnen de afgesproken termijn moeten indienen.

Studiematerialen
- Authentieke Engelse en Nederlandse contracten en andere juridische documenten.
- Glossaria
- Hand-outs.
- Internet.

Studiebegeleiding
spreekuur

Beoordeling
- Individuele vertaalopdracht en/of lexicografische taak in de loop van het jaar.
- Schriftelijk examen E-N en N-E + inzage van het examen.

Studiekosten
2 €

OP-leden
Titularis
Erik Tack (Eb)

Taal
Engels en Nederlands.