ENGELS - JOURNALISTIEKE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00145
 
Trefwoorden
journalistiek

Doelstellingen
De cursus heeft tot doel de studenten te laten kennismaken met de vertaalpraktijk in de geschreven Nederlandstalige media.

Voorkennis
De studenten worden verondersteld de internationale actualiteit te volgen.

Leerinhoud
De studenten vertalen teksten die bestemd zijn voor verscheidene media met grotere oplages, van het nevenstukje voor de populaire krant of het tijdloze verhaal voor glossy magazines, tot artikels voor de politieke en economische bladzijden van de kwaliteitskrant en basistechnische stukjes over multimedia. Daarbij wordt gepoogd om de studenten te confronteren met de reële situatie waarin journalistiek vertalen in Vlaanderen zich voltrekt: zowel met een ruime tijdsmarge en hulpmiddelen als onder zeer hoge tijdsdruk.

Onderwijsvormen
Werkcollege. De vertalingen worden tijdens de les gemaakt en besproken. Eén langere opdracht mag met ruime tijdsmarge buiten de les worden afgewerkt.

Studiematerialen
Losse syllabus met voorbeelden en opdrachten, hand-outs, krantenartikels en persberichten.

Studiebegeleiding
Spreekuur.

Beoordeling
Permanente evaluatie: van de vertaalopdrachten mag de student er vooraf twee uitkiezen die hij ter evaluatie voorlegt. De langere opdracht met ruime tijdsmarge wordt bij iedere student beoordeeld.

Studiekosten
2 euro

OP-leden
Titularis
Joost BOLLE (Ed)

Taal
Engels en Nederlands