ENGELS - PERSUASIEVE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00146
 
Trefwoorden
discussie, onderhandeling, presentatie, advertentie, brochure, instructie, reglement

Doelstellingen
De studenten moeten Nederlandse teksten van persuasieve aard in het Engels kunnen vertalen/herschrijven en Engelse persuasieve teksten kunnen opstellen/beoordelen/verbeteren. Hiervoor moeten ze vertrouwd zijn met de algemene principes van het persuasieve taalgebruik.

Voorkennis
Grondige kennis van het Engels (proficiency) en het Nederlands (moedertaal).

Leerinhoud
De cursus is thematisch opgebouwd: algemene kenmerken van persuasief taalgebruik, multiculturele zakelijke communicatie, (her)schrijven en vertalen van verkoopsliteratuur (instructies, brochures, brieven, e.d.), persuasief telefoneren, voordrachten, discussies en onderhandelingen, sollicitaties.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en praktische oefeningen (vertalingen en case studies) thuis voor te bereiden en klassikale besprekingen. Denk-, zoek-, schrijf- en leesopdrachten thuis.

Studiematerialen
Syllabus aangevuld met hand-outs en authentiek materiaal.

Studiebegeleiding
Studenten kunnen schriftelijke taken ter becommentariëring afgeven.

Beoordeling
Twee schriftelijke thuisopdrachten, één mondelinge oefening in de les, schriftelijk examen.

Studiekosten
Richtprijs 5 euro.

OP-leden
Titularis
Sonia Vandepitte (E4)
Medewerkers
-

Taal
Engels en Nederlands.