ENGELS - MEDISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00147
 
Trefwoorden
vertalen, technisch schrijven, terminologie, medische termen, vertaalgeheugen

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel heeft een drievoudig doel:
(a) de studenten leren werken met moderne terminologische middelen die van nut zijn bij het schrijven en vertalen van medische teksten,
(b) de studenten leren werken met een programma met vertaalgeheugen bij het vertalen (E-N) en (N-E) van medische teksten en
(c) enkele belangrijke principes van medische vertaling duidelijk maken

Voorkennis
Basiskennis van Windows is een voordeel maar ook studenten met geringe computerervaring worden geholpen.

Leerinhoud
De cursus omvat:
(a) een kennismaking met de beschikbare terminologische hulpmiddelen voor Engelse en Nederlandse medische termen, waarbij zowel de papieren als de elektronische middelen worden toegelicht (bij deze laatste horen vooral de MeSH-databank op het MERCATOR Intranet en het Bijsluitersproject van MERCATOR op het Internet)
(b) een kennismaking met het programma TRADOS Translator's Workbench, een programma met vertaalgeheugen
(c) concrete vertaling, met behulp van de genoemde middelen, van medische teksten (bijsluiters, abstracts e.a.), met inhoudelijke nabespreking

Onderwijsvormen
Oefencollege in het computer- of multimediapracticum. De student krijgt tijdens de oefencolleges concrete terminologische zoekopdrachten, bekwaamt zich in het gebruik van het vertaalprogramma en vertaalt een aantal relatief korte teksten (met nabespreking). Een beperkt gedeelte van de genoemde terminologische en vertaalopdrachten moet door de student buiten het college worden voorbereid.

Studiematerialen
Hand-outs met opgave van bronnenmateriaal, instructies bij de software, voorbeeldteksten.

Studiebegeleiding
E8 heeft een wekelijks spreekuur. Er is nabespreking van de door de studenten verrichte taken.

Beoordeling
Het examen is schriftelijk en bestaat uit
(a) een invuloefening omtrent aangeleerde terminologie
(b) vertaling op pc van fragmenten uit medische teksten en
(c) vragen over de gebruikte software.

Studiekosten
Prijs hand-outs ongeveer 0,60 EUR. De studenten moeten een ZIP 100 mee naar de les nemen (kostprijs ongeveer 10 EUR).

OP-leden
Titularis
Joost BUYSSCHAERT (E8)

Taal
Engels en Nederlands