ENGELS - TECHNISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00148
 
Trefwoorden
vertaling, technische teksten, Engels

Doelstellingen
De studenten moeten populair-wetenschappelijke en technische teksten of brochures in het Engels kunnen vertalen.

Voorkennis


Leerinhoud
Vertaling van teksten over actuele thema's uit de wereld van wetenschap en techniek.
De leerinhoud is thematisch geordend.

Onderwijsvormen
Werkcollege met vertaalopdrachten. De studenten maken zowel thuis als tijdens de colleges vertalingen, waarvan er minstens drie individueel worden geëvalueerd. De vertalingen worden in de colleges besproken en de studenten geven kritisch commentaar.

Studiematerialen
Teksten uit kranten, populair-wetenschappelijke tijdschriften en boeken, vaktijdschriften en brochures.

Studiebegeleiding
spreekuur

Beoordeling
Schriftelijk examen. Vertalen van een tekst. De studenten mogen algemeen verklarende woordenboeken gebruiken.

Studiekosten
Richtprijs 2.25 euro

OP-leden
Titularis
Marie-Rose De Munck(Ec)

Taal
Engels en Nederlands