FRANS - ESSAYISTISCH-PERSUASIEVE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00151
 
Trefwoorden
vrij complexe Franstalige teksten

Doelstellingen
Bij persuasieve teksten gaat de aandacht uit naar hoogwaardige culturele journalistieke teksten waarin de auteur wil overtuigen. Anders dan het essay, dat een aftastend literair genre is waarmee schrijvers blijk willen geven van een aarzelende zoektocht, wil de auteur van de persuasieve tekst ons overtuigen en overreden van zijn of haar gelijk. In de les worden de retorische middelen geanalyseerd die de auteurs inzetten om hun doel te bereiken. Door het vertalen van fragmenten uit persuasieve teksten zullen de studenten ondermeer vertrouwd raken met actuele debatten in de Franse samenleving. Voorts zullen zij leren hoe je complexe teksten kunt analyseren en vertalen. De scheidslijn tussen een persuasieve tekst en een essayistische is vaak dun.
Het essay is echter meer een literair dan een journalistiek genre. Door het vertalen van fragmenten uit een waaier aan verschillende essays, waarin verschillende stijlen aan bod zullen komen (o.a. van Cioran, Furet, Ferry, Forrester, Assouline) maakt de student kennis met de retorische procédés, de complexe argumentatie en inhoud, de cultuurhistorische en literaire aspecten van het essay. Van de student wordt dan ook interesse in cultuur, filosofie en geschiedenis verwacht.

Voorkennis


Leerinhoud
Vertaling van zeer hoogwaardige journalistieke teksten die verwijzen naar actuele debatten in de Franse samenleving en van fragmenten uit essays van gezaghebbende Franstalige essayisten die soms ook in de lessen Maatschappij en Instellingen aan bod komen (Furet).

Onderwijsvormen
Gezamenlijk zoeken we naar mogelijke oplossingen voor de vertaalproblemen en de cultuurhistorische verwijzingen die zich voordoen (didactiek van het vertaalatelier). Als dat mogelijk is wordt bij de essays een reeds bestaande vertaling in de discussie betrokken en becommentarieerd. De zoektocht is belangrijker dan het eindresultaat.

Studiematerialen
Fotokopieën van de te vertalen fragmenten, eventueel fotokopieën van reeds bestaande vertalingen van essays.

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
Permanent: tijdens de les wordt iedere inbreng geëvalueerd.
Schriftelijk examen Frans-Nederlands van een persuasieve tekst (woordenboeken zijn toegestaan) uit Le Monde, le Nouvel Observateur of Libération.

Studiekosten
€ 1

OP-leden
Titularis
Désirée SCHYNS (Fc)

Taal
Frans en Nederlands