FRANS - LITERAIRE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00152
 
Trefwoorden
Franstalige literaire teksten

Doelstellingen
Kennismaken met het vertalen van literaire teksten. De kennismaking met het vertalen van het essay kan als een opstapje worden beschouwd. Hoewel over het algemeen wordt aangenomen dat het vertalen van literatuur radicaal verschilt van het vertalen van bijvoorbeeld teksten van algemene aard, zijn er ook zeker overeenkomsten in vertaalstrategie tussen een journalistieke tekst en een roman aan te duiden. Bij het vertalen van dialoog bijvoorbeeld kunnen de inzichten van het 'interpretatieve model' van nut zijn.

Voorkennis


Leerinhoud
De student maakt kennis met een aantal uiteenlopende fragmenten uit romans en poëzie en leert al naar gelang stijl, register en zinsbouw, welke strategie hij kan inzetten bij het vertalen van deze literatuur. Voorts leert hij of zij zien dat er vele mogelijke vertaaloplossingen zijn en dat er legio manieren bestaan om een literaire tekst te benaderen. Voorts betekent literair vertalen ook accepteren dat er iets verloren gaat in de doeltekst. Tevens is het van belang oog te krijgen voor cultuurverschillen die een rol spelen bij vertalen en bij literair vertalen in het bijzonder. Van de studenten wordt verwacht dat zij belangstelling hebben voor vertaalprocessen en Franstalige literatuur. .

Onderwijsvormen
De studenten bereiden thuis een fragment voor. In de les werken we in een 'vertaalatelier' waarbij de inbreng van iedere student van wezenlijk belang is (didactiek van het vertaalatelier). Van de student wordt verwacht dat hij of zij zich actief opstelt en zijn of haar nek durft uit te steken. Iedere inbreng wordt zo uitputtend mogelijk becommentarieerd. Uiteindelijk komen we tot een gezamenlijk vertaald fragment, dat 'getoetst' kan worden aan reeds bestaande vertalingen van het betreffende fragment.

Studiematerialen
Fotokopieën van fragmenten uit Franstalige romans van de afgelopen tien jaar plus fotokopieën van reeds bestaande vertalingen van de fragmenten. Als dat mogelijk is wordt er een koppeling gemaakt naar boeken die studenten eerder voor hun literatuurlijst hebben moeten lezen (Azouz Begag, Les chiens aussi, Amélie Nothomb…)

Studiebegeleiding
spreekuur

Beoordeling
De inbreng van iedere student wordt tijdens de les uitputtend geëvalueerd. Schriftelijk examen Frans Nederlands van een klein fragment uit een literaire tekst die tijdens de cursus aan de orde is geweest.

Studiekosten
ongeveer € 1

OP-leden
Titularis
Désirée SCHYNS (Fc)

Taal
Frans en Nederlands