FRANS - CABINETOLKEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00153
 
Trefwoorden
cabinetstolken

Doelstellingen
Op een professionele manier simultaan kunnen tolken in de context van Vlaamse en Belgische bedrijven en organisaties. Deze cursus wil de student evenwel niet voorbereiden op het tolken in de Europese instellingen

Voorkennis


Leerinhoud
Economische teksten, bedrijfstaal (15 uur).
Technische, gespecialiseerde teksten, waarbij de student als documentalist te werk gaat (10 uur).
Menswetenschappelijke teksten, waarbij een stilistisch verzorgd taalgebruik centraal staat (5 uur).
De klemtoon van deze cursus ligt op het simultaantolken in het Frans.

Onderwijsvormen
Werkcollege. Er wordt een actieve medewerking van de studenten gevraagd. De studenten stellen vooraf glossaria op en bereiden thema's voor. Zelfstudie (oefeningen) met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld.

Studiematerialen
Teksten uit kranten, tijdschriften en gespecialiseerde literatuur.
Audio- en video-opnamen van conferenties en tv-debatten.

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
Permanent: de audiocassettes waarop de studenten de tolkopdrachten opnemen, worden regelmatig geëvalueerd.
Algemene toets tijdens het laatste college.

Studiekosten
fotocopiën

OP-leden
Titularis
Anne ROGGHE (F5)

Taal
Nederlands en Frans