FRANS - GESPREKSTOLKEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04K00154
 
Trefwoorden
gesprekstolken

Doelstellingen
Vertrouwd worden met de verschillende tolktechnieken waarmee vertalers en tolken in bedrijven geconfronteerd kunnen worden.
Het accent ligt vooral op de vertaling van het Nederlands in het Frans.

Voorkennis


Leerinhoud
Korte consecutieve vertaling.
NotitietechniekConcentratie- en geheugenoefeningen
Presentatie van eigen teksten
Reële of nagebootste situaties (debatten, televisiedebatten)

Onderwijsvormen
Werkcollege. Er wordt een actieve medewerking tijdens de colleges gevraagd. De studenten bereiden de teksten en de debatten voor.

Studiematerialen
Televisiedebatten, teksten, toespraken.

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
Permanente evaluatie.
Algemene toets tijdens het laatste college.

Studiekosten
Geen

OP-leden
Titularis
Anne ROGGHE (F5)

Taal
Nederlands en Frans